Kwoty na sfinansowanie zamówienia nie wpisuje się w SIWZ

Zamówienia publiczne

Czy jest dopuszczalne podanie kwoty, którą zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia już w SIWZ lub w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia? - pyta użytkownik programu LEX...

24.06.2015