Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy traktorzysta w czasie pracy na polu musi posiadać przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty?

Odpowiedź:

Osoba poruszająca się traktorem podczas pracy w polu nie musi posiadać przy sobie prawa jazdy ani dowodu osobistego, jeżeli nie wyjeżdża na drogi publiczne.

Uzasadnienie:

W myśl art. 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) kierujący pojazdem jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego, m.in. dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem. Takim dokumentem, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.), jest m.in. wydane w kraju prawo jazdy odpowiedniej kategorii (w przypadku ciągnika rolniczego – kategorii "T").

Obowiązek wynikający z powyższych przepisów ma zastosowanie jedynie wobec kierowców pojazdów poruszających się po drogach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460) w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

Z uwagi na to, że prywatne pole nie zalicza się do dróg czy stref, osoba kierująca traktorem, jeśli w celu dojechania na to pole nie musi przejechać przez drogę publiczną, nie musi posiadać przy sobie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do kierowania traktorem.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2015 r.