Nakaz usunięcia odpadów

Samorząd terytorialny

Kto w drodze decyzji powinien nakazać posiadaczowi odpadw ich usunięcie?

01.02.2010

Prowadzenie postępowania w razie skargi do WSA

Samorząd terytorialny

Czy wniesienie skargi na decyzję organu odwoławczego do sądu administracyjnego wyłącza konieczność prowadzenia przez organ I instancji postępowania w sprawie?

01.02.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski