Pomoc de minimis

Samorząd terytorialny

Jak należy potraktować umorzenie należności za zajęcie pasa drogowego przez organ założycielski - gminę w związku z budową sieci ciepłowniczej w mieście?

29.01.2010

Wymiar zasiłku chorobowego

Samorząd terytorialny

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić dodatek specjalny?

29.01.2010

Budowa altany ogrodowej

Samorząd terytorialny

Starostwo powiatowe wymaga warunkw zabudowy dla robt budowlanych polegających na budowie altany rekreacyjnej przy budynku jednorodzinnym.

28.01.2010