Wyliczenie wysokości nagrody jubileuszowej

Samorząd terytorialny

W jaki sposb wyliczyć wysokość nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, posiadającego stałe wynagrodzenie?

03.12.2010

Ponowne oddanie nieruchomości w odpłatne użytkowanie

Samorząd terytorialny

Gmina oddała swoją nieruchomość w odpłatne użytkowanie na okres 3 lat. Przed zawarciem umowy notarialnej uzyskano zgodę rady gminy na oddanie nieruchomości w użytkowanie. Dokonano wyceny...

03.12.2010

Zwiększenie odpłatności za pośiłki w szkołach

Samorząd terytorialny

Czy dyrektorzy szkł swoim zarządzeniem mogą zwiększyć odpłatność za posiłki, czy musi być podjęta nowa uchwała rady gminy w sprawie zwiększenia tej odpłatności?

02.12.2010

Niezdolnośc do pracy pracownika samorządowego

Samorząd terytorialny

Czy należy rozwiązać umowę z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, jeżeli miał orzeczoną niezdolność do pracy na okres jednego roku?

30.11.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski