Ponowne oddanie nieruchomości w odpłatne użytkowanie

Samorząd terytorialny

Gmina oddała swoją nieruchomość w odpłatne użytkowanie na okres 3 lat. Przed zawarciem umowy notarialnej uzyskano zgodę rady gminy na oddanie nieruchomości w użytkowanie. Dokonano wyceny...

03.12.2010

Wyliczenie wysokości nagrody jubileuszowej

Samorząd terytorialny

W jaki sposb wyliczyć wysokość nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, posiadającego stałe wynagrodzenie?

03.12.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski