Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę mostu kolejowego

Samorząd terytorialny

Który organ jest upoważniony do wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu kolejowego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanego mostu kolejowego do rzeki?

31.05.2011