Przeznaczenie gminnej dotacji na przedszkola niepubliczne

Samorząd terytorialny

Czy gmina, rozliczając przedszkola niepubliczne z udzielonej dotacji, uznaje tylko wydatki bieżące poniesione przez te przedszkola na realizację podstawy programowej, czy powinna też uznać wydatki...

07.06.2011