Łączenie szkół dla młodzieży i dla dorosłych

Samorząd terytorialny

Czy w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, dopuszczalne jest tworzenie zespołu szkół w skład którego wchodziłyby szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych (np. liceum ogólnokształcące - dla...

26.05.2011