Liczenie głosów na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Samorząd terytorialny

Mieszkanie jest współwłasnością małżonków. Jeśli na zebranie wspólnoty mieszkaniowej przyjdzie tylko jedno z nich, jak należy liczyć oddany przez tą osobę głos i czy jest to głos ważny?

22.06.2011