Rdzawy nalot na pojazdach – interwencja starosty

Samorząd terytorialny

Jakie działania można podjąć, gdy do starostwa wpłynęła skarga dotycząca rdzawego nalotu pojawiającego się na samochodach, a kontrola pobliskiego zakładu nie wykazała nieprawidłowości?

09.08.2011