Aleksandra Tomczyk

Artykuły autora

Kto może w zakładzie pracy czyścić klimatyzację

Prawo pracy BHP

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie zawierają szczegółowych rozwiązań dotyczących czyszczenia klimatyzacji. Należy więc uznać, że praca ta jest dozwolona pod zwykłymi warunkami - wyjaśnia ekspert LEX BHP.

16.04.2021

Adres e-mail nie zawsze jest daną osobową w rozumieniu RODO

Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO

Adres e-mail może być uznany za daną osobową podlegającą ochronie jedynie wówczas, gdy jesteśmy w stanie na jego podstawie zidentyfikować konkretną osobą fizyczną - wyjaśnia Aleksandra Tomczyk z LEX Ochrona Danych Osobowych.

24.02.2021

Jakie wymagania powinny spełniać maseczki i przyłbice stosowane w zakładzie produkcyjnym przy spawaniu, szlifowaniu?

Gdy możemy mieć do czynienia z koniecznością stosowania przyłbic, np. spawanie, szlifowanie, w pierwszej kolejności należy wybierać je w taki sposób, aby spełniały wymagania zasadnicze opisane w rozporządzeniu ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, co jednocześnie spowoduje spełnienie obowiązku wynikającego z konieczności zakrywania ust i nosa przy zwalczaniu epidemii.

27.10.2020

Jakie buty są odpowiednie dla lakierników?

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych....

06.03.2020