Jakub Wilk

Artykuły autora

Radny może sfotografować dokumenty związane z działalnością gminy

Samorząd terytorialny

Radnemu trzeba umożliwić sfotografowanie dokumentów związanych z działalnością urzędu gminy, spółek z udziałem gminy, czy gminnych osób prawnych. Z możliwości uzyskania informacji z dokumentów wyłączone są te, których ujawnienie mogłoby naruszyć dobra osobiste oraz te, do których radny nie ma dostępu ze względu na zawartą w nich tajemnicę prawnie chronioną.

12.08.2019

Udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest ograniczane czasowo

Administracja publiczna

Obowiązkiem udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej objęte są informacje określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w tym biuletynie. Nie istnieje podstawa do usuwania z BIP tych informacji - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert.

06.08.2019
  1  2  3