Krzysztof Klimek

Artykuły autora

Sprzedaż darowanych bitcoinów jest opodatkowana

Z tytułu sprzedaży otrzymanych w darowiźnie bitcoinów powstanie przychód z praw majątkowych. Koszt uzyskania przychodów należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą, a więc w wysokości poniesionych przez...

14.06.2017
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    53