Magdalena Sowula

Artykuły autora

Jedno pytanie zablokuje wdrożenie reformy oświaty?

Samorząd terytorialny

Treść pytania referendalnego ws. reformy edukacji zostanie ogłoszona pod koniec stycznia w dniu inauguracji akcji zbierania podpisów. Wiele samorządów popiera inicjatywę referendum - informuje...

18.01.2017
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    316