Magdalena Sowula

Artykuły autora

Tajemnica statystyczna objęta większą ochroną

18 lipca 2013 r. wejdzie w życie opublikowana ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zapewniająca ochronę...

08.07.2013

Rząd zadbał o ochronę podwykonawców

Budownictwo

11 marca 2013 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt dotyczący zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja dotyczy uregulowania w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach...

13.03.2013
1    308  309  310  311  312  313  314  315  316