– Realizowana reforma edukacji jest dobra, potrzebna, przyjazna dzieciom, dbająca o nauczycieli i realizująca oczekiwania rodziców – mówiła premier Beata Szydło.

Prezes Rady Ministrów zapewniła, że proces przygotowania i wdrażania reformy oświaty jest realizowany na wysokim poziomie i spełnia przede wszystkim oczekiwania rodziców. Z kolei nauczyciele i samorządy mogą liczyć na pełne wsparcie.

– Przy wprowadzaniu zmian jesteśmy blisko każdego samorządu. Do dyspozycji lokalnych władz są kuratorzy oświaty i wojewodowie, którzy za zadanie mają wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym – powiedziała szefowa MEN i dodała, że wszystkie decyzje będą podjęte do 31 marca 2017 r.

Źródło: www.men.gov.pl

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami