Więcej informacji znajdziesz w programie LEX Administracja Samorządowa>> 

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Chcemy wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Chcemy być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego - pisze w liście skierowanym do władz lokalnych minister Anna Zalewska.

Resort zapewnia, iż jest dobrze przygotowany do wdrożenia reformy w życie. Powstał bowiem specjalny zespół, który będzie zajmował się koordynacją działań związanych ze zmianami w systemie edukacji. Ponadto, w budżecie zabezpieczono nie tylko 900 mln zł na samą reformę, ale także pieniądze na jej finansowanie w latach kolejnych.

Ponadto, we wszystkich województwach działają regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty.

- Będziemy wspierać każdy samorząd we wprowadzaniu zmian. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości - zapewnia resort.

(www.men.gov.pl)