Najwięcej pytań kierowanych jest od jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one przede wszystkim możliwości przekształceń szkół publicznych.

Samorządy mają kłopoty z przygotowaniem propozycji nowej sieci szkół i uzgadniają, czy rozwiązania, które są przedmiotem prac, są na pewno prawidłowe i zgodne z przepisami ustawy - Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. Jak bowiem wiadomo, jeśli kuratorium oświaty negatywnie zaopiniuje projekt uchwały ws. nowej sieci szkół, uchwała ta nie wejdzie w życie.

Informacje można uzyskać po numerem telefonu - 22 551 24 22 i adresem e-mail reformaedukacji@kuratorium@waw.pl.

Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami