Renata Mosiołek

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu kard. S. Wyszyńskiego oraz studium z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w sektorze bankowym i kancelariach prawnych. Zainteresowania zawodowe: nieruchomości, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne.

Artykuły autora

Gmina będzie mogła przejąć wspólnotę gruntową

Samorząd terytorialny

Na nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych może skorzystać gmina. Regulacja stanu prawnego tysięcy hektarów ziemi wpłynie na zwiększenie poborów podatku od nieruchomości. W...

05.02.2016

Mapa akustyczna może usprawnić planowanie przestrzenne

Samorząd terytorialny

Opracowanie mapy hałasu nie w każdym przypadku jest obowiązkowe. Większość obszarów w kraju nie posiada takiej dokumentacji, choć dzięki niej udałoby się zwiększyć skuteczność procesów...

09.02.2015

Nadal brak zgody na uprawę roślin GMO

Środowisko

Nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ma wprowadzić pojęcie tzw. zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz kontrolę procesu powstawania...

10.12.2014
1  2  3  4