Rafał Dowgier

Asystent w Zakładzie Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, autor kilkudziesięciu opracowań, m.in.: Ordynacja podatkowa. Komentarz, Leksykon podatków i opłat lokalnych.

Artykuły autora

Prof. Dowgier: Wyrok TK w zakresie podatku od nieruchomości to żadna rewolucja

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Nie jest prawdą, że po wyroku TK nieruchomości, które aktualnie nie są faktycznie wykorzystywane do biznesu, będą podlegały opodatkowaniu niższą stawką. W uzasadnieniu orzeczenia wprost wskazano, że związek z działalnością gospodarczą może mieć charakter faktyczny lub potencjalny. Ta potencjalność jest kluczowa – tłumaczy dr hab. Rafał Dowgier, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

02.04.2021