Wyższe mandaty za wykroczenia górnicze

Prezes Rady Ministrów chce zmienić taryfikator mandatów za wykroczenia. Dwukrotnie wzrośnie kara za niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego. Chodzi o zmniejszenie ryzyka...

24.10.2011

Podział spadku możliwy jeszcze za życia spadkodawcy

Spadkodawca skutecznie przesądzi o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Wszystko dzięki...

23.10.2011

Podział spadku możliwy jeszcze za życia spadkodawcy

Spadkodawca skutecznie przesądzi o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Wszystko dzięki...

23.10.2011

Upadły nie odrzuci zapisu windykacyjnego

Według nowych przepisów, wprowadzających do polskiego systemu prawnego instytucję zapisu windykacyjnego, upadły nie będzie mógł odmówić jego przyjęcia....

23.10.2011

Niższe ceny mają zachęcić do korzystania z autostrad

Przejazd samochodem osobowym i motocyklem po państwowej autostradzie stanieje o połowę. Resort infrastruktury ogłosił właśnie na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia w sprawie obniżenia...

22.10.2011

Strażnikom gminnym (miejskim) będzie łatwiej

Czynności strażników gminnych (miejskich) związane z legitymowaniem osób oraz zatrzymywaniem przedmiotów ulegną znacznemu uproszczeniu dzięki nowelizacji stosownego rozporządzenia....

22.10.2011

Raporty o kontach emerytalnych do IKE i IKZE

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych...

22.10.2011

MF zaniecha poboru wpłat z zysku PKP

Zbywanie przez PKP akcji i udziałów zostało objęte zaniechaniem poboru części wpłat z zysku. W Dzienniku Ustaw zostało już ogłoszone stosowne rozporządzenie Ministra Finansów....

21.10.2011

Adwokatura będzie promować ubezpieczenia prawne

W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. Tymczasem takie polisy posiada na razie tylko 1 proc. Polaków. Samorząd...

20.10.2011

MF: odwrócony kredyt hipoteczny dla każdego

Wszyscy, a nie tylko osoby starsze, będą mogli zaciągnąć odwrócony kredyt hipoteczny, ponadto będzie go można spłacić przed terminem albo odstąpić od umowy - przewiduje Ministerstwo Finansów w...

20.10.2011