MPiPS: zmienią się rozliczenia za badanie alkomatem

Zmiany w rozliczniu kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie, przewiduje projekt nowego rozporządzenie ministra...

25.10.2011

Wyższe mandaty za wykroczenia górnicze

Prezes Rady Ministrów chce zmienić taryfikator mandatów za wykroczenia. Dwukrotnie wzrośnie kara za niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego. Chodzi o zmniejszenie ryzyka...

24.10.2011

Podział spadku możliwy jeszcze za życia spadkodawcy

Spadkodawca skutecznie przesądzi o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Wszystko dzięki...

23.10.2011

Podział spadku możliwy jeszcze za życia spadkodawcy

Spadkodawca skutecznie przesądzi o sposobie podziału spadku. Zapisobierca nabędzie przedmiot zapisu już w chwili śmierci testatora, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Wszystko dzięki...

23.10.2011

Upadły nie odrzuci zapisu windykacyjnego

Według nowych przepisów, wprowadzających do polskiego systemu prawnego instytucję zapisu windykacyjnego, upadły nie będzie mógł odmówić jego przyjęcia....

23.10.2011

Raporty o kontach emerytalnych do IKE i IKZE

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych...

22.10.2011

Strażnikom gminnym (miejskim) będzie łatwiej

Czynności strażników gminnych (miejskich) związane z legitymowaniem osób oraz zatrzymywaniem przedmiotów ulegną znacznemu uproszczeniu dzięki nowelizacji stosownego rozporządzenia....

22.10.2011

Niższe ceny mają zachęcić do korzystania z autostrad

Przejazd samochodem osobowym i motocyklem po państwowej autostradzie stanieje o połowę. Resort infrastruktury ogłosił właśnie na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia w sprawie obniżenia...

22.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski