MF: odwrócony kredyt hipoteczny dla każdego

Wszyscy, a nie tylko osoby starsze, będą mogli zaciągnąć odwrócony kredyt hipoteczny, ponadto będzie go można spłacić przed terminem albo odstąpić od umowy - przewiduje Ministerstwo Finansów w...

20.10.2011

Adwokatura będzie promować ubezpieczenia prawne

W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. Tymczasem takie polisy posiada na razie tylko 1 proc. Polaków. Samorząd...

20.10.2011

Nowe organy wojskowe mogą wystąpić o zwrot akcyzy

W związku z przeprowadzoną reorganizacją w Siłach Zbrojnych RP, wynikła potrzeba zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego....

20.10.2011

Przejazd bez zezwolenia i bez opłaty skarbowej

Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej....

20.10.2011

Formularze meldunkowe będą po polsku i angielsku

Dwujęzyczne formularze zgłoszeń i zaświadczeń związanych z wypełnianiem obowiązku meldunkowego, dostępne na platformie ePUAP, przewiduje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i...

18.10.2011

Lekarze-orzecznicy dostaną nowe druki zaświadczeń

Nowe rozporządzenie ministra pracy wprowadzi nowe druki zaświadczeń lekarskich. Zmianie ulegnie wzór zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy ZUS ZLA, oraz wzór zaświadczenia...

18.10.2011

Mniejszy ryczałt kolejowy dla celników

Celnicy dostaną o połowę mniejszy ryczałt za przejazdy koleją - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów. Ryczałty za 2011 r. celnicy dostaliby jeszcze na...

17.10.2011

Nowe zwolnienie podatkowe dla rolników

Zwolnienie beneficjentów pomocy wspólnotowej realizowanej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej od podatku dochodowego przewidują obowiązujące od 14 października zmiany w ustawach podatkowych....

17.10.2011

Asystent rodziny trafi do wykazu stanowisk

Projekt nowelizacji rozporzadzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje uzupełnienie wykazu stanowisk pracowników samorządowych o nowe stanowiska, wraz z określeniem...

17.10.2011