Z dniem 18 września 2011 r. z kilkoma wyjątkami wchodzi w życie ustawa z 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), która m.in. wprowadza powyższą zmianę.
Ponadto, nowelizacja systematyzuje dotychczas obowiązujący system opłat oraz wprowadza nowe opłaty odpowiadające zmianom zachodzącym w przepisach Unii Europejskiej oraz związane z rozwojem rynku usług lotniczych. Celem zmiany jest również precyzyjne określenie zasad ustalania wysokości opłat lotniczych. W tym zakresie zmiany wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r.
Ponadto, zgodnie z nowymi regulacjami, obcy przewoźnik oraz przewoźnik lotniczy z państwa trzeciego i państw konfederacji Szwajcarskiej będzie mógł wykonywać przewozy lotnicze do lub z Polski na warunkach określonych w zezwoleniu wydanym przez Prezesa ULC oraz przy uwzględnieniu postanowień umów i przepisów międzynarodowych.
Czytaj także: Nowe prawo lotnicze oznacza zwiększenie kosztów dla pasażerów
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line