Uchwalona w sierpniu przez Sejm nowelizacja ma zwiększać konkurencyjność firm sektora transportu drogowego oraz ograniczać nieuczciwą konkurencję. 
Nowelizacja ma ułatwiać wykonywanie działalności gospodarczej w transporcie drogowym i poprawiać warunki pracy kierowców. Rozszerza i uszczegóławia katalog kar pieniężnych oraz grzywien nakładanych za naruszanie krajowych i wspólnotowych przepisów regulujących dziedzinę transportu drogowego. (PAP)