Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje w polskim systemie prawnym od półtora roku. Zwany jest potocznie e-sądem. Według raportu opracowanego przez Jakuba Pawliczaka i przedstawionego w  Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jest to kamień milowy w informatyzacji sądownictwa. Prezes e-sądu prof. Jacek Widło podkreślił, że w ten sposób rozszerzyło się prawo obywatela do sądu, gdyż większość spraw o drobne sumy nigdy by do wymiaru sprawiedliwości nie trafiła.

Zalety i wady systemu

E-sąd umożliwia sprawne rozpoznawanie pozwów  i podniesienie jakości obsługi stron w postępowaniu. System obsługuje 6 proc. wszystkich spraw trafiających do sądów. Wydaje się to mało, ale z roku na rok spraw przybywa. Do sierpnia 2011 roku wpłynęło już milion pozwów. Dla porównania w ub. roku wpłynęło ich 716 tys., z czego 108 odrzucono, a sprzeciwów było 20 tysięcy.
Jak informuje prezes Jacek Widło dziennie załatwia się ponad 80 spraw. A kadry zatrudnione w sądzie są ograniczone – 97 referendarzy i 3 sędziów. Jednak jest to cztery razy więcej pracowników, niż pierwotnie przewidywano w projekcie.
- System elektroniczny odciążył inne sądy w Polsce, przyspieszył rozpoznawanie spraw w postępowaniu upominawczym do 24 dni, choć plany przewidywały termin tygodniowy -  informował autor raportu.
Wadą postępowania jest opłata manipulacyjna pobierana przez firmę zewnętrzną, która stanowi 2-6 proc. całości kosztów. Ale najcenniejsza zaleta systemu to jego powszechność.
Sędzia prof. Jarosław Gołaczyński, kierujący zespołem opracowującym założenia do ustawy, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zauważył, że na 320 sądów rejonowych tylko w trzech zwiększyła się liczba postępowań upominawczych. Są to sądy w Ostrołęce, Elblągu i Suwałkach. W większości tych sądów ubyło takich spraw.

Dalsza elektronizacja

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Grzegorz Wałejko potwierdził, że resort planuje dalszą elektronizację systemu i zamiany w kpc.  Należą do nich: wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną, przyjęcie tzw. elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego, możliwość posiedzenia jawnego przy zastosowaniu wideokonferencji itd.
W samym systemie EPU najszybciej będzie realizowana koncepcja pisma procesowego zobowiązującego e-sąd do zakończenia postępowania w wypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu, gdy nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty lub, gdy występują przeszkody w jego doręczeniu.