Będą normy na stokach narciarskich

W Polsce jest 3 4 mln narciarzy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wprowadzić normy określające, ile miejsca muszą mieć oni na stokach....

07.11.2011

Nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy od oleju

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

07.11.2011

Od dziś nowe Prawo probiercze

Z dniem 7 listopada 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529), która dostosowuje system administracji probierczej do potrzeb rynku i...

07.11.2011

Wójt zabezpieczy wodę, starosta usunie statek

Nowa przepisy zobowiązują wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych, a także działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa nad wodą....

05.11.2011

Od nowego roku Nowa Nomenklatura scalona

Od 1 stycznia 2012 r., na mocy przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady nr 2658/87 w sprawie nomenklatury...

05.11.2011

Nowe wzory zeznania PIT-28 oraz załączników

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od...

04.11.2011

500 zł mandatu za nielegalny handel

Strażnicy gminni (miejscy) będą mogli karać mandatami handel w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Rozporządzenie w tej sprawie opracowuje właśnie MSWiA....

03.11.2011