Nowe zasady czasowego korzystania z nieruchomości

Szacuje się, że na świecie z timesharingu, czyli formy czasowej własności nieruchomości, korzysta ok. 6,4 mln osób, z czego 1,5 mln to mieszkańcy Europy. W przyszłym roku wejdą w Polsce w życie nowe...

20.11.2011

Kiedy strażnik gminny będzie musiał odebrać psa?

Sejm uchwalił 16 września 2011 r ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373). Nowelizacja nakłada na gminy obowiązek...

20.11.2011

Terminy kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

W dniu 27 października 2011 r. wydano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku....

18.11.2011

Podatek tonażowy - projekt zmian w ustawie

Podatek tonażowy jako forma pomocy publicznej państwa został uznany przez Komisję Europejską za zgodny z wewnętrznym rynkiem UE, aczkolwiek decyzją Komisji C 34/07 wymagane jest wprowadzenie zmian w...

18.11.2011

Gminy nie zostaną same ze skutkami powodzi

W dniu 16 września 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa wchodzi w życie 18 listopada 2011 r....

18.11.2011

Od 2012 r. zmiany w wymierzaniu grzywien

Opublikowano nowelizację kodeksu karnego wykonawczego. Od 1 stycznia 2012 r. nie będzie już możliwe zaskarżanie wszystkich postanowień w postępowaniu wykonawczym. Nieco inne będą także konsekwencje...

15.11.2011

UE: nowe przepisy ograniczą tzw. krótką sprzedaż

Parlament Europejski przyjął we wtorek przepisy ograniczające tzw. krótką sprzedaż oraz handel instrumentami finansowymi zabezpieczającymi przed niewypłacalnością rządów (CDS). Ograniczenia mają...

15.11.2011

Będzie łatwiej blokować treści w internecie

Nielegalne kopie książek, filmów i mp3 w sieci zostaną szybciej zablokowane. Właściciel lub administrator portalu będzie musiał zablokować nielegalną treść zamieszczoną przez użytkowników w jego...

15.11.2011

Nakaz europejski - nowe podstawy odmowy wykonania

Od 14 listopada 2011 r. poszerzeniu ulega katalog przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 29 lipca 2011 r. ustaw: Kodeks karny, Kodeks...

14.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski