MEN porządkuje rok szkolny

W Ministerstwie Edukacji Narodowej przygotowano projekt rozporządzenia, które precyzyjnie określa termin zakończenia zajęć w semestrze zimowym. Konieczność uporządkowania stanu prawnego wynika z...

27.11.2011

Odwrócona hipoteka: upadłość banku rozwiąże umowę

Według projektowanej ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, jeżeli środki pieniężne zostały częściowo udostępnione kredytobiorcy z chwilą ogłoszenia upadłości instytucji kredytującej, umowa o...

27.11.2011

Nowy wzór raportu ws. odpadów

W dniu 26 września 2011 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania raportu wojewódzkiego. Obowiązywać ono będzie od nowego roku....

25.11.2011

Oskarżony poczeka na wyrok w areszcie domowym

Już w przyszłym roku może zmniejszyć się zaludnienie w aresztach śledczych, a podatnicy mniej zapłacą za utrzymanie więźniów. Na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów ma zająć się ponownie projektem...

25.11.2011

Autoryzacja i sprostowanie po nowemu

W Polsce nadal dziennikarze muszą autoryzować wypowiedzi prasowe pod groźbą procesu sądowego i kary. Zakwestionował to Europejski Trybunał Praw Człowieka, który stwierdził, że nie można karać za brak...

24.11.2011

Ustawa o wspieraniu rodziny do poprawki

Samorządowcy wymusili na rządzie rozpoczęcie prac nad nowelą ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Lokalne władze same chcą decydować w jaki sposób pomagać potrzebującym rodzinom....

24.11.2011

Wymiary czasu pracy w 2012 roku

W przyszłym roku zatrudnieni od poniedziałku do piątku będą pracować niemal tyle samo, co zatrudnieni od wtorku do soboty. Różnica w wymiarach czasu pracy dotyczy kwietnia 2012 r....

23.11.2011