Egzamin na prawo jazdy bardziej praktyczny

Aby zaliczyć test na prawo jazdy, trzeba będzie w ciągu 25 minut uzyskać 68 punktów na 74 możliwe. - Na pewno trzeba będzie wykazać się na nim konkretnymi umiejętnościami, a nie wkuwaniem odpowiedzi...

30.11.2011

"Sześciopak" opublikowany

W Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany pakiet 6 aktów prawnych wzmacniających koordynację polityk gospodarczych w Unii Europejskiej. Został podpisany w Strasburgu przez przewodniczącego...

30.11.2011

Większe możliwości stosowania nazw dwujęzycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 29 września 2011 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje...

30.11.2011

Będą nowe przepisy dla linii przesyłowych

Nowe unormowania dotyczące tzw. urządzeń przesyłowych przewiduje przyjety we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Najważniejsza zmiana polega na doprecyzowaniu...

29.11.2011

Nowy wniosek o interpretację podatkową

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od...

29.11.2011

Złagodzono wymogi wobec dyrektorów szkół

W Dzienniku Urzędowym nr 254 z 2011 r. opublikowano dwa rozporządzenia zmieniające zasady zatrudniania osób na kierowniczych stanowiskach w publicznych szkołach i placówkach oświatowych....

29.11.2011

Nowe symbole zagrożeń w górach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia określający stopnie zagrożenia lawinowego oraz odpowiadające im zalecenia dla osób przebywających w górach i na stokach...

27.11.2011