Obecnie problematykę tę reguluje rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 89, poz. 847), które utraci moc z dniem wejścia w życie nowych regulacji.
Nowe rozporządzenie zmienia zakres informacji, które wnioskodawca jest obowiązany podawać w treści składanego wniosku i ogranicza katalog załączników dołączanych do takiego wniosku. W szczególności odstąpiono od wymogu przedkładania załączników w sytuacji, gdy wynikające z nich informacje mogą być pozyskane z innych źródeł dostępnych dla organów celnych.
Rozporządzenie przewiduje także odejście od obowiązku opracowywania przez wnioskodawcę, ubiegającego się o udzielenie pozwolenia, projektu regulaminu prowadzenia magazynu, który zgodnie z obecnymi przepisami musi być załączony do wniosku. Kwestie występujące obecnie w postanowieniach regulaminu określane mają być przez organ celny, jako warunki prowadzenia magazynu, w treści pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania.
Zniesiony zostaje także obowiązek załączania do wniosku wzorów ewidencji towarów składowanych w magazynie. Ewidencje te będą musiały być uzgodnione z organem celnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania pozwolenia. Uproszczono także zasady prowadzenia ewidencji towarowych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1358) wejdzie w życie 5 listopada 2011 r.

Artykuł pochodzi z serwisu #remove_this_link