Mieszkanie chronione dla rodziny w trudnej sytuacji

Minister Pracy przygotował projekt rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych. Ma ono na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując jedną z form...

13.11.2011

Od 12 listopada lepiej nie wynoś noża z domu

Przyłapani w miejscu publicznym posiadacze noży, maczet i "innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów" muszą liczyć się z karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 3000 zł,...

12.11.2011

Wyższe kary i identyfikacja kibiców

Kibice piłki nożnej, którzy naruszą bezpieczeństwo imprezy, będą karani surowiej niż dotychczas. Decyzję sądu usłyszą jeszcze podczas trwania meczu. Takie m.in. zmiany wprowadza wchodząca w sobotę 12...

12.11.2011

Ustawa śmieciowa - ważne terminy

Ministerstwo Środowiska opublikowało zestawienie najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach....

10.11.2011

Nowe wzory deklaracji podatkowych w zakresie akcyzy

Od 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w związku z czym Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji dla...

09.11.2011

W 2012 roku fundusz socjalny bez zmian

Ministerstwo Finansów chce zamrozić wysokość przyszłorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego pracodawca dofinansowuje np. wypoczynek, czy zapomogi dla najuboższych...

09.11.2011

Od dziś nowe Prawo probiercze

Z dniem 7 listopada 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529), która dostosowuje system administracji probierczej do potrzeb rynku i...

07.11.2011