Nakaz europejski - nowe podstawy odmowy wykonania

Od 14 listopada 2011 r. poszerzeniu ulega katalog przesłanek odmowy wykonania nakazu europejskiego. Jest to jedna ze zmian wprowadzonych nowelizacją z 29 lipca 2011 r. ustaw: Kodeks karny, Kodeks...

14.11.2011

Poszkodowani w powodziach dostaną wsparcie

Osoby, które ucierpią wskutek powodzi, będą mogły liczyć na natychmiastową pomoc wynikającą z ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi....

14.11.2011

Pomieszczenia tymczasowe zapewni gmina

Nowe regulacje dotyczące gminnego zasobu pomieszczeń tymczasowych i zapewnienia ich przez gminy wejdą w życie juz 16 listopada 2011 r....

13.11.2011

Mieszkanie chronione dla rodziny w trudnej sytuacji

Minister Pracy przygotował projekt rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych. Ma ono na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując jedną z form...

13.11.2011

Wyższe kary i identyfikacja kibiców

Kibice piłki nożnej, którzy naruszą bezpieczeństwo imprezy, będą karani surowiej niż dotychczas. Decyzję sądu usłyszą jeszcze podczas trwania meczu. Takie m.in. zmiany wprowadza wchodząca w sobotę 12...

12.11.2011

Od 12 listopada lepiej nie wynoś noża z domu

Przyłapani w miejscu publicznym posiadacze noży, maczet i "innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów" muszą liczyć się z karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 3000 zł,...

12.11.2011

Ustawa śmieciowa - ważne terminy

Ministerstwo Środowiska opublikowało zestawienie najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach....

10.11.2011

Nowe wzory deklaracji podatkowych w zakresie akcyzy

Od 2 stycznia 2012 r. wyroby węglowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w związku z czym Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia określającego wzór deklaracji dla...

09.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski