Rząd chce walczyć z odorem

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt założeń ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, który zmierza do kompleksowego uregulowania tej problematyki.

27.04.2011

Lepsza pomoc dla cudzoziemców

Korzystniejsze zasady przyznawania pomocy i dodatkowe świadczenia dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce przewidują przyjete we wtorek przez Radę Ministrów założenia do...

27.04.2011

Ochrona dla kredytów do 255 tysięcy

Senat na swoim dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy poprawki do ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa zawiera istotne zmiany obowiązków kredytodawców, a także warunki odstąpienia od umowy.

27.04.2011

Będzie można łatwiej wznowić proces karny

Sąd wznowi postępowanie, gdy oskarżony nie uzyska informacji o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy i nie zostanie pouczony o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność....

27.04.2011

Ekologiczy tir zapłaci mniej za przejazd

Wszystkie koszty związane z budową autostrady czy drogi ekspresowej zostaną wzięte pod uwagę przy ustalaniu maksymalnej stawki opłaty za przejazd po drogach krajowych wynika z rozporządzenia Rady...

27.04.2011

Gejom i lesbijkom będzie łatwiej o ślub

Wkrótce koniec kłopotów osób, które chcą zawrzeć jednopłciowe małżeństwo lub partnerski związek za granicą. Urzędy stanu cywilnego nie będą już mogły odmawiać wydania im potrzebnego zaświadczenia....

27.04.2011

Rząd zaproponuje stałą ustawę powodziową

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowej ustawy powodziowej. Obecnie po każdej powodzi przygotowuje się ustawę, która obowiązuje okresowo; projekt przygotowany przez...

26.04.2011

W Senacie m.in. o ustawie refundacyjnej

Senat na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. tzw. ustawą refundacyjną, która wprowadza urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ. Senatorowie będą też...

26.04.2011

Wojewoda lepiej skontroluje straże gminne

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich). Dzięki zmianom większy udział w sprawdzaniu prawidłowości...

26.04.2011

PKP będzie mogła zaciągać kredyty na inwestycje

Zaciągnięcie kredytu lub kredytów w wysokości ok. 800 mln euro w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) umożliwi spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym oraz...

26.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski