Myśliwi nadal będą mogli strzelać do psów

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie przewiduje odebrania myśliwym prawa legalnego odstrzeliwania psów i kotów. W tym tygodniu projekt ma wpłynąć do Sejmu....

28.04.2011

Ustawa likwidująca staż lekarski uchwalona

Likwidację stażu podyplomowego zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, do której Sejm przyjął w czwartek późnym wieczorem senackie poprawki. Nie zmieniają one kluczowych...

28.04.2011

Sejm znowelizował ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy

Mniej formalności przy kontrolach i możliwość odstąpienia od kary w przypadku drobnych uchybień u pracodawców, którzy dopiero rozpoczynają działalność - przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowej...

28.04.2011

Gminy będą lepiej kontrolować kąpieliska

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zaostrza wymogi czystości wobec wody w kąpieliskach, jednak zmniejsza zakres kontroli jakości wody, jaką musi przeprowadzać organizator kąpieliska, a zatem m.in....

28.04.2011

Rząd chce walczyć z odorem

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt założeń ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, który zmierza do kompleksowego uregulowania tej problematyki.

27.04.2011

Lepsza pomoc dla cudzoziemców

Korzystniejsze zasady przyznawania pomocy i dodatkowe świadczenia dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce przewidują przyjete we wtorek przez Radę Ministrów założenia do...

27.04.2011