Marszałek nie będzie już kontrolował m.in. zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przez agencje ani stosowania przepisów antydyskryminacyjnych.
Kontrolę tę ograniczono m.in. do zagadnień dotyczących: ewentualnych zaległości podatkowych i składkowych podmiotu zamierzającego prowadzić lub prowadzącego agencję zatrudnienia, niekaralności za przestępstwa lub określone wykroczenia. Marszałek będzie też mógł sprawdzić, czy wobec zainteresowanego podmiotu nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość.
Marszałek może także sprawdzać warunki lokalowe i kwalifikacje personelu agencji zatrudnienia oraz przestrzeganie obowiązku informowania marszałka województwa m.in. o zmianie danych czy zaprzestaniu działalności agencji.

Źródło: Rzeczpospolita