Europejscy sędziowie pracują więcej niż nasi

Prawnicy

Polski sędzia ma do rozpoznania 173 sprawy rocznie. Jego włoski kolega czterokrotnie więcej, a hiszpański czy francuski trzykrotnie. Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że pod...

28.12.2011

Sejm wybrał członków rad: sądownictwa i prokuratury

Prawnicy

Jan Bury (PSL), Sławomir Kopyciński (Ruch Palikota), Krzysztof Kwiatkowski (PO - na zdjęciu) i Krystyna Pawłowicz (PiS) zostali wybrani w czwartek przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei...

22.12.2011

Nagroda za pracę magisterską o radcach prawnych

Prawnicy

Agnieszka Łopatka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,zwyciężyła w konkursie Krajowej Rady Radców Prawnych na najlepszą pracę magisterską z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii...

22.12.2011

Krzysztof Zakrzewski nadal pokieruje DZP

Prawnicy

Zgromadzenie wspólników kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wybrało na kolejną kadencję partnera zarządzającego. Został nim ponownie Krzysztof A. Zakrzewski.

21.12.2011

Wyróżnienie MSZ dla działaczek Fundacji Helsińskiej

Prawnicy

Danuta Przywara, prezes HFPC oraz Bogna Chmielewska, ekspertka HFPC, zostały odznaczone medalami Bene Merito przez ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego. Minister przyznał odznaczenie w...

20.12.2011

MS: Królikowski zastąpił Wronę

Prawnicy

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wręczył w poniedziałek akt odwołania (z 16 grudnia 2011 r.) Zbigniewowi Wronie podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jednocześnie dziękując mu...

19.12.2011

Adwokatura chce zmienić przepisy dyscyplinarne

Prawnicy

Rzecznicy dyscyplinarni i sędziowie sądów dyscyplinarnych uważają, że niektóre przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wymagają doprecyzowania w ustawie Prawo o adwokaturze. Takie wnioski...

17.12.2011

Pytanie do KRS: czy sędzia może kopiować uzasadnienia?

Prawnicy

Przedsiębiorca, który jest stroną w kilku postępowaniach w sprawach gospodarczych przed sądem okręgowym dokonał analizy dwóch orzeczeń wydanych w różnych sprawach. Okazało się, że są one w znacznej...

16.12.2011

Gowin: będą rekomendacje ws. stanu spoczynku

Prawnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotuje rekomendacje dot. stanu spoczynku sędziów i prokuratorów - zapowiedział w piątek szef tego resortu Jarosław Gowin. Dodał, że rozmawiał o tym z premierem.

16.12.2011

Senacka komisja rekomenduje kandydatów do KRS i KRP

Prawnicy

Senacka komisja udzieliła w czwartek rekomendacji ośmiu senatorom - czterem kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa i czterem do Krajowej Rady Prokuratury. Senat musi wybrać spośród nich dwóch...

15.12.2011

W Strasburgu ocenią adwokacką dyscyplinarkę

Prawnicy

Klient nierzetelnego prawnika poskarżył się do Trybunału Praw Człowieka na nieudolność sądów korporacyjnych, której skutkiem była bezkarność adwokata. Mimo, że sąd adwokacki orzekł, że Jacek Ż....

15.12.2011

Wybory ławników z naruszeniem prawa

Prawnicy

Nieznajomość prawa przez radnych to główna przyczyna unieważniania przez wojewodów wyborów ławników na kadencję 2012 - 2015. Niezgodny z prawem wybór ławników to kłopot dla sądów. Niewystarczająca...

15.12.2011

Radcowie: pomoc prawna pro bono jest zagrożona

Prawnicy

Konieczne jest, aby instytucje państwowe pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa w warunkach kryzysu podjęły działania usuwające wszelkie bariery dla świadczenia pomocy prawnej pro bono. Udzielanie...

15.12.2011

Radcowie: pomoc prawna pro bono jest zagrożona

Prawnicy

Konieczne jest, aby instytucje państwowe pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa w warunkach kryzysu podjęły działania usuwające wszelkie bariery dla świadczenia pomocy prawnej pro bono. Udzielanie...

14.12.2011

Sędziowie SN przeciw zmianom w stanie spoczynku

Prawnicy

Przeciwko planowi zniesienia sędziowskiego stanu spoczynku wypowiedziało się Stowarzyszenie Sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Prowokuje się opinię publiczną przeciwko sędziom i ich...

13.12.2011