Według  par.  2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. poz. 1293) badania lekarskie kandydata do objęcia urzędu sędziego obejmują: 1) ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego; 2) badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne. Badania psychologiczne natomiast obejmują wywiad bezpośredni i obserwację kandydata, z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych, na podstawie których psycholog określa i opisuje cechy osobowości kandydata w zakresie umiejętności poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji i podejmowania decyzji oraz odporności na stres. Więcej>>>