Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do egzaminu notarialnego na terenie całego kraju przystąpiło w tym roku łącznie 425 osób w tym:
- 181 osób, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r.;
- 171 osób, które ukończyły aplikację notarialną w latach poprzednich;
- 73 osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów niż po odbyciu aplikacji notarialnej (na podstawie art. 12 § 2 i 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie).
Egzamin notarialny przeprowadziło 10 komisji egzaminacyjnych: po jednej w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu, po dwie w Krakowie i Poznaniu oraz trzy w  Warszawie.
Jak wynika z informacji przekazanych ministrowi sprawiedliwości przez przewodniczących komisji  egzaminacyjnych, pozytywny   wynik z egzaminu notarialnego uzyskały 133 osoby, co stanowi około 31 proc. przystępujących do egzaminu.
Czytaj także: Lepsze wyniki na egzaminach adwokackich niż radcowskich>>>

Z danych resortu wynika, że zdecydowanie lepsze wyniki, na poziomie 50 proc. uzyskały osoby, które ukończyły aplikację notarialną w dniu 30 czerwca 2014 r. W przypadku osób, które ukończyły aplikację w latach ubiegłych, pozytywny wynik uzyskało tylko 17 proc. zdających. Natomiast spośród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu z innych tytułów, niż odbycie aplikacji notarialnej, pozytywny wynik uzyskało 19 proc. zdających.
Najlepiej zdawali kandydaci w Poznaniu i we Wrocławiu.
Wyniki egzaminu notarialnego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
1.    w Gdańsku do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 21 osób (tj. ok. 39% zdających),
2.    w Katowicach do egzaminu przystąpiło 40 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 30% zdających),
3.    w Krakowie do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 16 osób (tj. ok. 33% zdających),
4.    w Krakowie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 44 osoby, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 27% zdających),
5.    w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 37 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby (tj. ok. 59% zdających),
6.    w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 36 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 12 osób (tj. ok. 33% zdających),
7.    w Warszawie do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok.12% zdających),
8.    w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 5 osób (tj. ok. 12% zdających),
9.    w Warszawie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 38 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 8 osób (tj. ok. 21% zdających),
10.    we Wrocławiu  do egzaminu  przystąpiło 46 osób, spośród, których pozytywny wynik uzyskało 20 osób (tj. ok. 43% zdających).