Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki egzaminu adwokackiego i radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. Z danych ogłoszonych przez 77 spośród 78 komisji egzaminacyjnych wynika, że egzamin zdało 81 proc. kandydatów na adwokatów i 62 proc. kandydatów na radców prawnych.
Spośród zdających egzamin adwokacki najlepiej wypadki kandydaci zdający w Rzeszowie, gdzie pozytywnie sprawdziany zaliczyło aż 95 proc. uczestniczących w egzaminie. Dobrze wypadli też kandydaci zdający przed komisją nr 2 we Wrocławiu, gdzie zdało 92 proc., i przed komisją nr w Krakowie (91 proc.), a także w Toruniu i Gdańsku (89 proc.). Najgorzej natomiast wypadli zdający przed komisją numer 4 w Warszawie, gdzie zdało „tylko” 68 proc. oraz w komisjach nr 5 i nr 7 w Warszawie (71 i 70 proc.).
Jak informuje MS, najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zakresu prawa administracyjnego. Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego ogółem wystawiono 479 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego – 131, tj. około 27 proc., z zakresu prawa cywilnego – 113, tj. około 24 proc., z zakresu prawa gospodarczego – 174, tj. około 36 proc. i z zakresu prawa administracyjnego – 61, tj. około 12 proc.
Z kolei egzamin radcowski najlepiej zdali kandydaci z komisji nr 1 w Warszawie, gdzie zdało 85 proc. osób. Dobrze wypadli też zdający przed komisją nr 1 w Poznaniu (82 proc. wyników pozytywnych), komisją nr 2 w Lublinie (81 proc.) oraz w Koszalinie (79 proc.). Najsłabiej natomiast egzaminy wypadły w Bydgoszczy, gdzie tylko 24 proc. zdających uzyskało pozytywny wynik, a także w komisji nr 5 w Krakowie (25 proc.), komisji nr 2 w Kielcach (45 proc.) i nr 4 w Krakowie (46 proc.).
Z informacji MS wynika, że najwięcej trudności przysporzyło zdającym egzamin radcowski rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, najmniej – z zakresu prawa karnego. Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 1865 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego – 170, tj. około 9 proc., z zakresu prawa cywilnego – 844, tj. około 45 proc., z zakresu prawa gospodarczego – 527, tj. około 28 proc. i z zakresu prawa administracyjnego – 324, tj. około 17 proc. 
Dane o egzaminach radcowskich nie obejmują jeszcze wyników z Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Ich ogłoszenie zapowiedziane jest na 14 maja br.
Resort przypomina w komunikacie, że od uchwały o wyniku egzaminu zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Z uwagi na liczbę zdających, którzy uzyskali wynik negatywny z egzaminu radcowskiego, Minister Sprawiedliwości planuje powołanie dodatkowych komisji odwoławczych.
MS przypomina także, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie zawodów, egzaminy adwokacki i radcowski nie obejmowały już części testowej. Egzaminy te składały się z czterech części pisemnych (zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego). Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.  Więcej>>>