NSA: kara dla nabywcy tygodnika Wprost była słuszna

Kara nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego na Platformę Mediową Point Group za podanie nierzetelnych informacji po zakupie udziałów wydawcy tygodnika Wprost była słuszna orzekł we wtorek...

09.04.2013

Nieaktualny plan zagospodarowania nie do zaskarżenia

Samo podjęcie przez radę gminy uchwały o nieaktualności planu nie może być przedmiotem skutecznej skargi do sądu administracyjnego, skoro uchwała taka z natury rzeczy nie może naruszać interesu...

09.04.2013

SN: lekarz niesłusznie uniewinniony

Sąd odwoławczy ma obowiązek wnikliwie uzasadnić, a zwłaszcza odnieść się do całości opinii biegłych, jeśli zmienia wyrok pierwszej instancji i uniewinnia oskarżonego stwierdził Sąd Najwyższy.

06.04.2013

WSA: brak kwatery dla policjanta narusza prawo

Komendant Główny Policji nie może umarzać postępowania w sprawie o przydział kwatery funkcjonariuszowi z powodu braku wolnych lokali tymczasowych orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

04.04.2013

WSA: gminne lokale nie tylko dla zameldowanych na stałe

Przepisy gminne nie mogą dyskryminować w jakichkolwiek sposób członków wspólnoty samorządowej w dostępie do prawa nabycia lokalu z gminnego zasobu nieruchomości, z uwagi na długość okresu i charakter...

02.04.2013
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski