SN: fikcyjna darowizna będzie ukarana

Sąd Najwyższy orzekł, że urząd kontroli skarbowej ma prawo wystąpić do sądu o ustalenie, że podatnik nie zawarł umowy darowizny. Jest to podstawa do ukarania podatnika za nie ujawnienie wszystkich...

21.01.2013

SN: błąd medyczny, a nie niepowodzenie lekarskie

Sąd Najwyższy nie zgodził się z wyrokami sądów dwóch instancji stwierdzających, że powikłania po operacji tarczycy 24 letniej pacjentki były niepowodzeniem medycznym powstałym w ramach ryzyka....

20.01.2013

Strasburg: tortury w ukraińskich więzieniach

Przemoc stosowana przez funkcjonariuszy służb penitencjarnych w zakładach karnych na Ukrainie narusza zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz tortur uznał Europejski Trybunał Praw...

17.01.2013

NSA: można interpretować przepisy o rachunkowości

Jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów o rachunkowości, ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy...

15.01.2013

WSA: dieta niesolidnego radnego może być obniżona

Nie narusza prawa zapis uchwały, że w przypadku uchylania się radnego od obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu, dieta przysługująca za dany miesiąc kalendarzowy zostanie obniżona orzekł WSA w...

14.01.2013

WSA: kontener to nie budynek

Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale...

13.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski