Rząd uprości podatki?

Resort finansów planuje zamiast obowiązujących obecnie ustaw o PIT i CIT wprowadzić dwie nowe regulacje odnoszące się oddzielnie do dochodów uzyskiwanych z działalności osobistej - jak wynagrodzenie...

01.02.2010

Użytkowanie wieczyste – przeżytek z PRL?

Samorządy lokalne drastycznie podnoszą stawki za użytkowanie wieczyste gruntów. W niektórych przypadkach jest to wzrost idący w setki, a nawet tysiące procent. Dla wielu obywateli i firm takie...

28.01.2010

Powstanie adwokatura IV RP?

Samorządy prawnicze to przestarzałe, skostniałe i potrzebujące niezależności, a więc wymagające reformy organizacje, których nie da się zmienić w inny sposób jak poprzez przyjęcie rządowego pomysłu...

26.01.2010

Kontrowersyjna decyzja zarządu TVP

Zarząd TVP próbuje zmusić pracowników spółki do regularnego płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Zarząd TVP zakłada, że wszyscy pracownicy i współpracownicy TVP opłacają abonament RTV...

25.01.2010

Potrzebne lepsze analizy podczas tworzenia prawa

Niewystarczająca jakość przygotowywanych Ocen Skutków Regulacji skutkuje wprowadzaniem w życie prawa o niskiej jakości, dlatego niezbędne jest podjęcie działań mających na celu usprawnienie systemu...

21.01.2010

Trybunał w Strasburgu na straży wolności prasy

Wolność wyrażania opinii, której podstawowym elementem jest swoboda wypowiedzi, zajmuje szczególne miejsce w systemie praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Problem...

19.01.2010

Rynek prawniczy rozwinie się przez pozwy zbiorowe

- W związku z wejściem w życie Ustawy o pozwach zbiorowych, na pewno rozwinie się rynek usług prawniczych, wejdą nowe zagraniczne kancelarie specjalizujące się w pozwach zbiorowych.Te już działające...

18.01.2010

Karta Nauczyciela zmieniona, ale są wątpliwości

Od 16 grudnia 2009 roku obowiązuje nowelizacja Karty Nauczyciela, która wprowadza m.in. zmiany w zasadach wypłacania dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz zobowiązuje jednostki samorządu...

16.01.2010

Ustawa dyskryminuje ludzi po 50-tce

Od początku ubiegłego roku obowiązuje przepis, na podstawie którego przebywający w szpitalu pracownik w wieku powyżej 50 lat otrzymuje 80 proc. wynagrodzenia tylko przez 14 dni (później 70 proc.),...

08.01.2010

Minister sprawiedliwości: art. 212 kk jest w porządku

Minister sprawiedliwości nie widzi podstawy do występowania z projektem nowelizacji przepisów Kodeksu karnego dotyczących zniesławienia, ponieważ te obecnie obowiązujące nie stanowią zagrożenia dla...

07.01.2010

Transakcje M and A - rola doradcy prawnego

Transakcje fuzji i przejęć to procesy bardzo złożone - zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i nabywanej spółki - wymagające uwzględnienia zagadnień z różnych dziedzin. Zanim nastąpi inwestycja,...

06.01.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski