Konsument w postępowaniu upadłościowym

W dniu 31 marca 2009 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wprowadzające możliwość wszczęcia i...

14.07.2009

Sąd: następna rozprawa po przedawnieniu

Czy polskie sądy mogą jeszcze bardziej niż dotychczas kompromitować się? Czy mogą nas jeszcze zaskoczyć jakimiś nowymi przejawami nieudolności? Mogą, czego najlepszym przykładem proces byłego...

16.06.2009

Nagroda za więźniów pracujących w hospicjach

Ze Strasburga polski wymiar sprawiedliwości otrzymuje przeważnie złe wiadomości. Najczęściej są to wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, skazujące Polskę na kary i odszkodowania za...

08.06.2009

Sektor stoczniowy: scenariusz alternatywny

Pięć miesięcy temu mogliśmy się łudzić co do tego, że ugodowe stanowisko naszego kraju w relacjach z Komisją Europejską w sprawie stoczni pozwoli na kontynuację działalności stoczniowej w mniejszych...

08.05.2009