Senat: obawy o zachowanie standardu prawa do sądu

Po wysłuchaniu druzgocząco krytycznej opinii przedstawicielki Biura Legislacyjnego Senatu na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym głos na posiedzeniu połaczonych komisji ustawodawczej...

23.12.2015

Kontrola wewnętrzna ułatwia zwalczanie korupcji

Skuteczność mechanizmów antykorupcyjnych znacząco wzrasta, gdy stanowią one część środowiska kontroli wewnętrznej w organizacji. Kontrola taka znacząco zwiększa szanse na wykrycie działań...

23.12.2015

Najnowsze zmiany w kodeksie karnym już skomentowane

Obowiązujący od 1998 roku Kodeks karny był już ponad 60 razy zmieniany. Ale szczególnie ważne są zmiany wprowadzone przez ustawy z 20 lutego 2015 r. oraz z 20 marca 2015 r.- pisze prof. Tadeusz...

22.12.2015

KRRP: kuriozalna ustawa i jej uzasadnienie

Radcowie prawni uważają, że nie znajduje żadnego uzasadnienia planowany przepis nowelizacji ustawy o TK dotyczący wyboru sędziów. Kuriozalna jest przy tym argumentacja, tj usunięcie rozwiązań...

21.12.2015

Skargę kasacyjną do NSA trzeba dobrze napisać

W postępowaniu sądowoadministracyjnymobowiązuje zasada skargowości.Niezwykle istotne jest zatem, by pismo procesowe będące skargą lubskargą kasacyjną było prawidłowo skonstruowane - pisze prof.Hanna...

21.12.2015

Debata: zmiany w TK to krok ku "demokracji totalnej"

Projekt nowelizacji ustawy o TK oznacza, że 5-6 sędziów będzie mogło blokować wyroki - powiedział konstytucjonalista prof. Marek Chmaj podczas seminarium na UW. Z kolei politolog dr hab. Tomasz...

19.12.2015

Adwokatura: zmiany w TK ograniczą prawo do sądu

Zmiany proponowane w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym doprowadzą do rażącego i nieuzasadnionego ograniczenia prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny,...

18.12.2015

Fundacja Helsińska: ta ustawa ma zablokować TK

Celem tej ustawy jest uniemożliwienie Trybunałowi Konstytucyjnemu realizacji jego konstytucyjnych zadań twierdzi Helsińska Fundacja Praw Człowieka. I wyraża sprzeciw wobec pospiesznego prowadzenia...

17.12.2015

Prokuratura: TK nie może oceniać uchwał Sejmu

Wobec niedopuszczalności wyrokowania Prokurator Generalny chce umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. wniosku posłów PO dotyczących uchwał Sejmu o nieważności wyboru w...

17.12.2015

Biznes apeluje do premierów ws. nadmiaru biurokracji

Dla zapewnienia europejskim firmom możliwości rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarki cyfrowej konieczne jest ograniczenie obowiązków administracyjnych, w tym także dotyczących przetwarzania...

17.12.2015

Sędziowie protestują przeciwko paraliżowaniu TK

Wejście w życie proponowanych zmian prowadzić może do paraliżu prac ważnego konstytucyjnego organu jakim jest Trybunał Konstytucyjny i co za tym idzie naruszenia art. 10 Konstytucji zgodnie z którym...

17.12.2015