Radcowie przeciwni zmianom w procedurze karnej

Zmiany w procedurze karnej należałoby odłożyć do czasu, aż okrzepną w praktyce zmiany wprowadzone od 1 lipca ubiegłego roku i stanie się możliwe zdiagnozowanie rzeczywistych problemów wymagających...

08.02.2016

Etyka adwokatów i radców już na egzaminie

Zachodzące ostatnio znaczące zmiany w regulacjach dotyczących zawodów prawniczych w Polsce, a szczególnie adwokata i radcy prawnego, w nowym wymiarze stawiają także zagadnienia etyczne związane z...

08.02.2016

Think tanki: modyfikacja roli TK sposobem na konflikt

Zrównoważenie prawa Trybunału do blokowania polityki większości parlamentarnej z rolą obrońcy praw i wolności obywateli taka zmiana mogłaby być podstawą kompromisu wokół Trybunału Konstytucyjnego...

05.02.2016

RPO: osoba podejrzana ma gorzej niż podejrzany

Status osoby podejrzanej jest w postępowaniu karnym z nieuzasadnionych powodów często gorszy niż podejrzanego lub oskarżonego sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich. I sugeruje ministrowi...

05.02.2016

Prezesi samorządów napiszą kasacje?

Uzasadniona byłaby możliwość sporządzania kasacji przez prezesów samorządów prawniczych, których członkowie pełnią funkcje obrońców lub pełnomocników w sprawach karnych - twierdzą adwokaci i...

04.02.2016

Bodnar: będę skarżył nowe przepisy o inwigilacji

Rzecznik praw obywatelskich nie wie jeszcze, czy zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego nową ustawę o prokuraturze. Ale na pewno zrobi to w odniesieniu do zmienionych przepisów o zasadach gromadzenia...

04.02.2016

Adwokatura: TK może orzekać na podstawie Konstytucji

Trybunał Konstytucyjny może orzekać wprost na podstawie przepisów Konstytucji RP, z pominięciem przepisów grudniowej ustawy nowelizującej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym uważa Naczelna Rada...

03.02.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski