Minister powołuje asesorów zamiast sędziów

Prawnicy

Minister sprawiedliwości przekształcił 314 etatów sędziowskich w asesorskie. Zaczyna obsadzać je absolwentami krakowskiej szkoły. Nominacje otrzymają bez konkursów.

30.06.2017

Prof. Wojciech Popiołek świętuje jubileusz

Prawnicy

Pionierski charakter wielu tez naukowych oraz konstrukcji jurydycznych, podejmowanie tematów nieopracowanych w nauce, o dużej przydatności dla praktyki krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego...

30.06.2017

UE porządkuje kodyfikację prawa spółek

Dziś w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dyrektywę w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, będącą kodyfikacją sześciu wcześniejszych aktów w tym zakresie.

30.06.2017

Policja doprowadziła skazanego komornika do więzienia

Prawnicy

Skazany prawomocnie na 2,5 roku pozbawienia wolności były komornik Sebastian Sz. został w czwartek na polecenie sądu zatrzymany przez policję i przymusowo doprowadzony do aresztu śledczego w...

30.06.2017

RPO: trzeba zmienić przepisy dotyczące paralizatorów

Paralizatory powinny być stosowane wyjątkowo i pod kontrolą, a każde użycie powinno być udokumentowane i analizowane napisał Rzecznik Praw Obywatelski Adam Bodnar w wystąpieniu do Komendanta Głównego...

29.06.2017