Promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości - to cele Dnia Edukacji Prawnej, który obchodzony będzie 15 marca. Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI) i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, odbędzie się w tym roku po raz drugi. To okazja do podsumowania działań prowadzonych wcześniej przez środowisko sędziowskie  oraz wytyczenia planów na przyszłość. 

– Upowszechnianie wiedzy prawnej jest naszym podstawowym celem działania – mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, Pełnomocnik Zarządu Wolters Kluwer Polska ds. Rozwoju Edukacji. Wskazuje, że na co dzień robimy to przede wszystkim dla profesjonalistów – prawników i specjalistów posługujących się prawem, ale chcemy, aby wiedza prawna nie była tajemną dla zwykłych ludzi. Prawo nie jest abstraktem, ale wynikającymi z wartości zasadami współistnienia społecznego, dlatego jego znajomość jest ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego i w umiejętny sposób powinno być przybliżane szczególnie dzieciom i młodzieży – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Albin. W związku z tym, przygotowaliśmy takie publikacje jak Elementy prawa, podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadpodstawowych oraz Apteczkę prawną. Podobnie -  LEX bez łez, który w prosty sposób wyjaśnia popularne zagadnienia prawne.

Regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA przygotowały ciekawe propozycje dla dzieci i młodzieży, ale również dorośli znajdą coś dla siebie. W wielu sądach odbędą się spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie oraz inne interesujące działania - zostanie m. in. ogłoszony konkurs skierowany do młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja. 

Polub profil Fundacji Edukacji Prawnej „IUSTITIA” na FB >>

– Chcemy młodym ludziom pokazać zasady działania wymiaru sprawiedliwości, ale także uczulić na prawa i obowiązki obywateli w relacji z sądami – mówi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes Fundacji Edukacji Prawnej. I dodaje: nie chcemy ich uczyć przepisów prawa, ale raczej chcemy by poznawali reguły gry sądowej, że jeśli przychodzi pismo sądowe, to trzeba je odebrać, a jeśli już się je odebrało, to trzeba przeczytać pouczenia w nim zawarte, bo one mogą być ważne.

Czytaj: Sędziowie zapraszają młodzież na zajęcia edukacyjne>>

W organizację Dnia Edukacji Prawnej włączyło się największe wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska, które na co dzień podejmuje działania upowszechniające wiedzę prawną zarówno wśród prawników, jak też specjalistów różnych dziedzin.

– Każdego miesiąca do serwisów oferujących możliwość zadania pytania związanego z interpretacją prawa wpływa średnio 4200 zapytań od klientów – mówi Dorota Walencik, redaktor naczelna Centrum Pomocy Profesjonalisty. Dodaje, że gros z nich związanych jest z problematyką podatkową i kadrową, ale znaczne ilości dotyczą zagadnień oświatowych, a także prawa ochrony środowiska i pomocy społecznej.

– Osoby, które korzystają z tej możliwości, to profesjonaliści, ale przeważnie nie będący prawnikami, którzy chcą się upewnić czy w sposób właściwy interpretują przepis do konkretnego problemu, z jakim przyszło się im zmierzyć. Obserwujemy też wzrost zainteresowania tą formą korzystania z serwisów również wśród prawników, zwłaszcza wtedy kiedy stykają się z problemem wykraczającym poza ich obszar działalności - mówi Dorota Walencik.

Z okazji Dnia Edukacji Prawnej wydawnictwo Wolters Kluwer Polska opublikuje na stronie www.lex.pl cykl artykułów „Bliżej prawa” . Teksty będą ukazywać się codziennie - już od 12 marca. Znajdą się w nich tematy prawne interesujące obywateli, takie m.in. jak: formalności związane z rekrutacją do przedszkoli, rozwód a prawo do dzieci, firma w domu, spadki i darowizny, prawo pracy – nowości, formalności przy sprzedaży mieszkania, jak postępować przy egzekucji komorniczej i wiele innych. 15 marca odbędą się webinary przybliżające tematykę uprawnień rodzicielskich oraz prowadzenia firmy w domu. Ponadto dla szkół planowana jest emisja nagrania lekcji prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wykorzystania na zajęciach WOS-u, a książki z zakresu prawa dostępne na stronie www.profinfo.pl będą tańsze aż o 20 proc. 


Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami >>

Partnerami tegorocznego dnia Edukacji Prawnej są też Fundacja Court Watch Polska oraz Fundacja ProPublika.

Uczestnicy spotkań w wybranych sądach będą mieli możliwość udziału w grze planszowej „Prawopolis”, przygotowanej i prowadzonej przez wolontariuszy i pracowników Fundacji Court Watch Polska. Fundacja Court Watch Polska jest organizacją działającą na rzecz zbliżenia do siebie sądów i społeczeństwa. Od 2016 roku prowadzi Program Edukacji Prawnej w szkołach w całej Polsce. Fundacja używa interaktywnych narzędzi edukacyjnych. Więcej informacji pod adresem: courtwatch.pl/program-edukacji-prawnej/

W dniach poprzedzających Dzień Edukacji Prawnej, Fundacja ProPublika wraz z Fundacją ELEMENTARZ oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA, rozpoczęła realizację projektu edukacji obywatelskiej pt. „Po co nam sądy?” w ramach którego sędziowie przeprowadzą spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych na terenie 5 województw, przekazując im podstawową wiedzę na temat prawa oraz wymiaru sprawiedliwości. W kolejnym kroku projektu uczniowie odwiedzą pobliskie sądy, uczestnicząc w inscenizacjach rozpraw oraz zwiedzając gmachy sądowe. W ramach projektu przeprowadzone będą dwa konkursy tematyczne - plastyczny oraz literacki.
 

Szczegółowy Program obchodów Dnia Edukacji Prawnej realizowanych przez SSPI:
 

BIAŁA PODLASKA
- O godzinie 9.00 Pan Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Roman Zazula dokona uroczystego otwarcia Dni Edukacji Prawnej, następnie zostanie przeprowadzonych szereg prelekcji przez sędziów, kuratorów, prokuratora oraz asystenta sędziego, dla uczniów szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.
- Został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej ,,Z wizytą w Sądzie”, z którego prace zostaną wywieszone w holu głównym gmachu budynku Sądu.
- Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej odwiedzi 150 uczniów.

BIAŁYSTOK
- 10 sędziów uda się do wybranych szkół podstawowych gimnazjum i szkół średnich z prelekcją w dniu 15 marca 2018r. Dzieciom i młodzieży szkolnej w ramach tych spotkań poza czasem na dyskusje zostaną rozdane długopisy z napisem SSP Iustitia oraz słodycze. Młodszym uczniom zostanie zaprezentowany film o sądzie. Rozdamy też książki LEX APTECZKA, które nasz oddział dostał podczas zjazdu w Mszczonowie w tym roku i które w ramach promocji zamówiliśmy sami jako oddział we wcześniejszym czasie.
- ponadto w DNIU Edukacji Prawnej planujemy zorganizować dla młodzieży zwiedzanie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Deklarują w ramach prelekcji swój udział mediatorzy i adwokaci;
- planujemy, aby Departament Edukacji w urzędzie miejskim w Białymstoku ogłosił konkurs fotograficzny.

BYDGOSZCZ
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
- zorganizowanie spotkań młodzieży z sędziami w szkołach tego dnia lub w innym dogodnym uzgodnionym terminie.
- zorganizowanie wyjścia uczniów do sądu celem udziału w rozprawach tego dnia lub w innym dogodnym uzgodnionym terminie.
- udział w spotkaniu z sędziami ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz prezentacja filmu z przebiegu rozprawy karnej. W ramach tego spotkania zapoznanie się z historią Sądu Okręgowego w Bydgoszczy .
Spotkanie jest zaplanowane 15.03.2018 w godzinach 13.00-15.00 w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy sala 224. Podczas spotkań poruszymy tematy z zakresu prawa, zaproponujemy rozwiązanie kazusów, odpowiemy na uprzednio przygotowane pytania.

TRÓJMIASTO
III Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej (12-16 marca 2018 roku)
Współorganizatorzy – Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Gdańsku, pomorskie korporacje prawnicze.

SO w Gdańsku

Program:
1)    12 marca (poniedziałek):
- Mediacje rówieśnicze - pokaz i omówienie – P. Katarzyna Stryjek – 9.00 i 10.00 (335) dwie edycje;
- symulacja rozprawy cywilnej (101) – dwie edycje 10.00 i 12.00
- symulacja rozprawy karnej (101) – dwie edycje  – 11.00, 13.00
2)    13 marca (wtorek)
- symulacja rozprawy cywilnej (101) – dwie edycje 10.00 i 12.00
- symulacja rozprawy karnej (101) – dwie edycje  – 11.00, 13.00
- Spotkanie Pani sędzi Ewy Ważny z dyrektorami szkół ponadpodstawowych Godzina 11 – 13 sala 335
3)    14 marca (środa)
- Debata „Sądy w mediach – doświadczenia polskie i niemieckie”
4)    15 marca (czwartek)
- Dzień Otwarty w SO w Gdańsku (wizyty uczniów na rozprawach karnych),
5)    16 marca (piątek)
- Finał Pomorskiego Tygodnia Wiedzy o Prawie.
6)    Równolegle w tygodniu od 12-16 marca 2018 roku:
-    wizyty sędziów, adwokatów, radców prawnych i przedstawicieli innych korporacji prawniczych w szkołach;
-    wizyty uczniów w sądach na rozprawach karnych;
-    wizyty w sądzie lub szkolenie dla nauczycieli szkół;
-    wizyty sędziów, adwokatów i radców prawnych w domach opieki, klubach seniorów – koordynują adwokaci i radcowie prawni; 
-    propozycje sądów rejonowych – symulacje w dużych sądach.

WARSZAWA
Wykłady i prezentacje dla uczniów LO prowadzone z wykorzystaniem Apteczki Prawnej w następujących sądach:
1.    Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie
2.    Sąd rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
- prezentacja gry PRAWOPOLIS przez wolontariuszy Court Watch
3.    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie:
- oprowadzanie po budynku Sądu Okręgowego w Warszawie
- wykład dla uczniów prowadzony przez sędziego Sądu Okręgowego
- prezentacja gry PRAWOPOLIS przez wolontariuszy Court Watch

Sąd Najwyższy w Warszawie:
- oprowadzanie uczniów po budynku sądu
- spotkanie z sędziami Sądu Najwyższego
- prezentacja/wykład o historii Sądu Najwyższego
- prezentacja prezesa Court Watch o celach Fundacji i prezentacja gry PRAWOPOLIS

WROCŁAW
Zaplanowane wydarzenia w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:
- Debata Oksfordzka na temat:
„Ta izba twierdzi, że w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie”
- symulowana rozprawa karna z udziałem uczniów szkół średnich
- spotkanie uczniów z sędziami formuła „Uczniowie pytają, sędziowie odpowiadają”

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
- dwie symulowane rozprawy z udziałem uczniów szkół średnich
- spotkanie sędzia w uczniami na terenie szkół średnich

OPOLE
Planowane jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie spotkań sędziów z uczniami wszystkich typów szkół, połączonych ze zwiedzaniem sądów. Przewidziane są również symulacje rozpraw z udziałem uczniów.
Spotkania odbędą się w następujących sądach:
•    Sąd Rejonowy w Opolu
•    Sąd Rejonowy w Prudniku
•    Sąd Rejonowy w Brzegu
•    Sąd Rejonowy w Głubczycach
•    Sąd Rejonowy w Kluczborku
•    Sąd Rejonowy w Olesnie
•    Sąd Rejonowy w Nysie
•    Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
•    Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

POZNAŃ
Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda
- całodzienne spotkanie z sędziami, referendarzami, asystentami i sekretarzami na terenie sądu
- prezentacja na temat „Systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce”
- konkurs prawniczy, w którym nagrodami będą Apteczki Prawne

RADOM
Sąd Rejonowy w Radomiu:
- spotkanie uczniów szkół średnich z uczniami – wykład na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

KATOWICE
- zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pszczynie – temat Korzystanie z Internetu

WAŁCZ
Sąd Rejonowy w Wałczu
- konkurs wiedzy prawniczej w LO,
- wizytę uczniów z II kl LO w sądzie, rozmowa z Panem Prezesem i udział w rozprawie,
- wizyta dzieci z przedszkola – sześciolatków w sądzie, rozmowa z sędzią, wizyta w pokoju przesłuchań małoletnich,
- wizyta uczniów VII kl. szkoły podstawowej w sądzie, rozmowa z sędzią, symulowana rozprawa na temat zgłoszony przez dzieci.