Jako argument za szybkim zwołaniem posiedzenia KRS minister wskazał, że 25 marca mija dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji 86 nowo powołanych asesorów.
- Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 roku wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich" - napisał minister Ziobro w piśmie do Gersdorf.

Powołując się na art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku, szef resortu sprawiedliwości zwrócił się do Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku.

Po powołaniu przez Sejm 6 marca 15 sędziów do KRS i rozpoczęciu nastepnego dnia kadencji nowego składu Rady, pierwsza prezes SN zadeklarowała zwołanie posiedzenia, ale nie sprecyzowała, kiedy to zrobi.
Prof. Małgorzta Gersdorf poinformowała w środę za pośrednictwem Krzysztofa Tomaszewskiego z biura prasowego SN, że "postąpi zgodnie z prawem, ale jeszcze nie wie, kiedy to zrobi".
Oznacza, to że pierwsza prezes zwoła inauguracyjne posiedzenie KRS i zapewne zainicjuje na nim wybór przewodniczacego Rady. Nie wiadomo jednak, kiedy to może nastąpić.

Czytaj: Nowa KRS wybrana, ale kto zwoła posiedzenie?>>

 
Państwo prawa to niezależne sądy>>