Notariusze chcą jednego okienka

Wspólne banki testamentów i małżeńskich umów majątkowych, jednakowe warunki zakładania spółek to postulaty europejskich rejentów. Notariusze chcą też ujednolicenia notarialnego tytułu egzekucyjnego i...

19.09.2008

Przełomowy wyrok ETS

Ewentualna przegrana Polski w sporze przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, dotyczącym odliczenia VAT od samochodów i paliwa będzie miała negatywne, liczone w miliardach złotych skutki dla...

19.09.2008

Od przemocy na ekranie do agresji w życiu

O problemie znieczulenia na przemoc prezentowaną w mediach i wynikającą z tego skłonność do agresywnych zachowań dyskutować będą uczestnicy sympozjum naukowego pt. "Od przemocy na ekranie do agresji...

19.09.2008

TK: pomówienia niekonstytucyjne

Przepis o karalności pomówienia narodu polskiego o udział w zbrodniach komunistycznych lub nazistowskich jest niekonstytucyjny - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zdanie odrębne złożył sędzia Wojciech...

19.09.2008

Polacy a własność intelektualna w nauce

Prawnicy

"Polska grupa, zdaniem prelegentów, wyróżniła się szczególną aktywnością i zrozumieniem tematu dotycząca praw własności intelektualnej w działalności naukowej, w szczególności w biotechnologii i life...

18.09.2008

Bezpieczne stadiony. Konferencja prasowa szefa MSWiA

Ustawa wprowadza obowiązkową identyfikację kibiców, skutecznie eliminuje anonimowość, zostaje wprowadzony stadionowy, który może obowiązywać od 2 do 6 lat oraz zakaz klubowy. Zakaz stadionowy...

18.09.2008

Polacy a własność intelektualna w nauce

"Polska grupa, zdaniem prelegentów, wyróżniła się szczególną aktywnością i zrozumieniem tematu dotycząca praw własności intelektualnej w działalności naukowej, w szczególności w biotechnologii i life...

18.09.2008

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

Na posiedzeniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przedłożony przez Ministra...

17.09.2008

Przemoc zniekształca obraz świata

Częste pokazywanie w mediach przemocy i patologii powoduje u odbiorców zniekształcanie obrazu świata jako miejsca pełnego agresji i konfliktowego.

17.09.2008

Egzamin referendarski 2008

Egzamin pisemny w Popowie w drugiej połowie listopada, egzamin ustny - w pierwszej połowie grudnia w Warszawie.

17.09.2008

Kopalnie zbankrutują przez złe prawo?

Wątpliwości interpretacyjne związane z kwestią opodatkowania wyrobisk górniczych mogą doprowadzić do tego, że polskie kopalnie będę musiały zapłacić ponad 1 miliard złotych zaległego podatku. To może...

17.09.2008

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

Na posiedzeniu 16 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przedłożony przez Ministra...

17.09.2008

500 największych firm w regionie

Polskie firmy z PKN Orlen na czele, dominują na liście 500 największych przedsiębiorstw regionu środkowo-europejskiego przygotowaną przez firmę doradczą Deloitte. PKN Orlen od trzech lat zajmuje...

16.09.2008

500 największych firm w regionie

Polskie firmy z PKN Orlen na czele, dominują na liście 500 największych przedsiębiorstw regionu środkowo-europejskiego przygotowaną przez firmę doradczą Deloitte. PKN Orlen od trzech lat zajmuje...

16.09.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski