Alior Bank proponuje też doradztwo prawne

Rynek

Powstała nowa kancelaria Alior Banku. Od stycznia 2012 również osoby nie będące klientami banku, mogą skorzystać na atrakcyjnych warunkach z usług prawnych oferowanych przez 30 doświadczonych...

10.01.2012

Prokuratura wojskowa kontra prokuratura generalna

Szef Prokuratury Wojskowej gen. Krzysztof Parulski uznał za niestosowne zlecenie przez Prokuratora Generalnego (na zdjęciu) analizy działań prokuratury wojskowej w sprawie przecieków ze śledztwa...

10.01.2012

Min. Gowin: konkurencyjność - tak, odrębność - nie

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin w wywiadzie prasowym opowiedział się za ujednoliceniem uprawnień radców prawnych i adwokatów. Dziennikowi Polskiemu powiedział: nie widzę powodu, by korporacje...

09.01.2012

Ośmiu nowych arbitrów

Prawnicy

Wpłynęło 25 zgłoszeń kandydatów na arbitrów w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pozytywną rekomendację większości członków Komitetu Sądu Polubownego i w konsekwencji...

09.01.2012

Adwokaci i radcy zgłosili się najliczniej

Od 15 stycznia zaczną obowiązywać przepisy umożliwiające pacjentom dochodzenie odszkodowań za błędy lekarskie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a nie przed sądem.

09.01.2012

Kancelarie 2011: powstały nowe działy

Rynek

W czasach kryzysu wzrasta liczba ofert pracy dla prawników in-house, gdyż firmy starają się obniżyć koszty zlecania usług kancelariom. Szukano specjalistów od nieruchomości, energetyki, zamówień...

09.01.2012

Firmy prawnicze stawiają na specjalizację

Rynek

W 2011 r. kancelarie uzupełniały zespoły. Przedsiębiorstwa budowały działy prawne. Straszak kryzysu hamował apetyty na podwyżki płac. Najbardziej spektakularnym kadrowym transferem ubiegłego roku...

09.01.2012

Strażnicy więzienni będą finansowo poszkodowani

Mechanizm korygujący przyjęty w ustawie o Służbie Więziennej zakłada zmniejszenie wysokości ryczałtu za dojazd do miejsca odbywania służby. Wysokość ryczałtu będzie uzależniona od wysokości środków...

08.01.2012

Bezprawne żądania poznańskich prokuratorów

Prawnicy

Poznańska prokuratura wojskowa sześć razy złamała prawo, żądając od teleoperatorów ujawnienia treści SMS-ów. Mało to miejsce w postępowaniu o przeciek do mediów informacji ze śledztwa smoleńskiego.

07.01.2012

Zarabiać jak angielski judge - 105 tys.euro

Z raportu o wysokości zarobków sędziów europejskich (Efficiency and quality of justice) CEPEJ 2010) wynika, że polscy sędziowie znajdują się na 14 miejscu pod względem zarobków w porównaniu z...

07.01.2012

Prawniczka będzie prezesem UKE

Prawnicy

Premier Donald Tusk wysłał w czwartek do marszałek Sejmu wniosek w sprawie powołania Magdaleny Gaj na prezesa UKE i upoważnił ministra Michała Boniego do przedstawienia Sejmowi jej kandydatury -...

06.01.2012