Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z prawem lustrowanie m.in. doradców podatkowych. Dopuszczalna jest lustracja adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Lustracja wstrzymana. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował dużą część ustawy lustracyjnej - aż kilkadziesiąt przepisów. Chodzi m.in. o lustrację pracowników naukowych i dziennikarzy. Zgodna z prawem jest lustracja prawników. Niezgodny z konstytucją jest m.in. wzór oświadczenia lustracyjnego, który mieli złożyć wszyscy lustrowani. A to oznacza, że dokumenty wypełnione przez tysiące ludzi są nieważne. Trybunał orzekł, że wszystkie oświadczenia muszą wrócić do tych, którzy je wypełniali. Nikt nie ma prawa ich przetrzymywać czy kopiować. Trybunał uznał za niezgodne z prawem lustrowanie dziennikarzy, rektorów i dyrektorów szkół niepublicznych, szefów spółek wydawniczych, doradców podatkowych i szefów spółek giełdowych. Dopuszczalna jest lustracja adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Nieco bardziej skomplikowana jest sprawa szefów mediów. Lustrowane mogą być władze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP. Ale inaczej jest z zarządami i radami nadzorczymi mediów prywatnych - tu lustracja jest już niezgodna z konstytucją.

(Źródło: PAP/Dziennik)