Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała spółkę Taifun Real w sporze sądowym z firmą Exatel SA, operatorem telekomunikacyjnym. Spór dotyczył wieloletniej umowy najmu budynku biurowego Tajfun w Warszawie. Exatel przed czasem wyprowadził się z biurowca, a właściciel domagał się czynszu za cały okres najmu. Spór toczył się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a następnie przed sądami powszechnymi. Sąd polubowny przyznał rację właścicielowi biurowca. Skargę Exatelu o uchylenie tego wyroku oddaliły sąd okręgowy i sąd drugiej instancji. Kasację Exatelu oddalił 11 maja 2007 r. Sąd Najwyższy, uznając, że nie ma podstaw do podważenia wyroku sądu polubownego. Sprawę prowadził Krzysztof Kowalczyk wspierany przez Janinę Ligner-Żeromską i dr Hannę Gajewską-Kraczkowską. Exatel reprezentowała kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

(źródło: Rz/KW)